Posty

Modlitwy o zrealizowanie stypendium

Odkryj moc modlitwy wraz z naszymi modlitwami, które zaspokoją Twoją potrzebę! Niezależnie od tego, czy poszukujesz mądrości, pokoju, uzdrowienia, ochrony, radości czy codziennych modlitw, pomożemy Ci znaleźć słowa. Pamiętaj, że Duch Święty sięga po nas, gdy nie mamy słów! Nie musisz specjalnej modlitwy, aby Bóg znał twoje serce. Mamy jednak nadzieję, że słowa modlitewne, które napisaliśmy, pomogą Ci przez wasze walki i obawy o pokój i radość w Chrystusie Jezusie.
W tej perspektywie modlitwa nie jest rozmową. Raczej ma za zadanie wpoić pewne postawy u tego, kto modli się, ale nie ma wpływu. Wśród Żydów był to podejście do Rabbenu Bachya, rabina Yehuda Haleviego, Józefa Albo, Samsona Rafaela Hirscha i Józefa B. Soloveitchika Ten pogląd wyraża rabin Nosson Scherman w przeglądzie do Artscroll Siddur (str. XIII).
Sercem naszej bazy misji jest modlitwa nocna z kultem. Dwie figury z Biblii, które nas inspirują to Anna, jeden z pierwszych ewangelistów i wstawienników w Nowym Testamencie, kt…

Narodowy Dzień Modlitwy Specjalnej

Uwierz mi. Kiedy usłyszysz o trudnych rozmowach telefonicznych, które mam, nie martw się tym. Tylko nie przejmuj się tym. Są twarde. Musimy być twardzi. Nadszedł czas, żeby być trochę ciężkimi ludźmi. Wykorzystujemy niemal każdy naród na świecie. To już się nie zdarzy. To już się nie zdarzy. Widzimy niewyobrażalną przemoc przeprowadzoną w imię religii. Akty chciwości (ph) (niesłyszalne) to tylko mniejszości. Horrory w skali, która nie odpowiada opisowi.
Biblia uczy czegoś przeciwnego. Bóg jest o wiele bardziej zainteresowany w naszych sercach, gdy modlimy się, niż On jest w naszych słowach. Ale kiedy się modlicie, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do Ojca waszego, który jest niewidzialny. Wtedy twój Ojciec, który widzi, co zostało zrobione w sekrecie, wynagrodzi was. A kiedy się modlicie, nie używaj próżnych powtórzeń jako pogan. Oni myślą, że będą słyszani za ich wiele słów "(Mateusza 6: 6-7). W modlitwie mamy wylewać serca do Boga (Filipian 4: 6-7), a nie po pr…

Dziesięć dni modlitwy

Niebiański Ojcze Ja chwalę Twoje Święte Imię. Daj mi moc dziś drogiego Pana, aby oprzeć się pracy diabła, jak próbuje wejść w mój umysł. Odrzucam jego negatywność, w potężnym imieniu Jezusa!
Rozumiem. Myślę, że problem widzę tutaj jest to, że zaczyna się liczyć, gdy 1000 lat później kilka facetów chcesz wejść i wprowadzić MT jak gdyby miał jakieś pochodzenie z Kościoła Ojców. Ma to znaczenie w tym sensie, że reformatorzy porównywali kanonik rabiniczny MT do chrześcijańskiego kanonu i jedziemy z nimi, a następnie szukają Ojców Kościołów, aby poprzeć ten ruch. Dla nich niewiele było dla nich znaczenia, co myśl "Kościoła" czynił ... odkrywając pojedyncze przypadki tych, które dałyby im pokrycie.
Kiedy zacząłem czytać, pomyślałem, że celem Keller w książce może być próba rozwiązania tajemnic modlitwy. Z biegiem czasu jednak przyszedłem zobaczyć, że tak się nie dzieje. Jest wiele o modlitwie, której nie rozumiemy i nigdy nie zrozumiemy po tej stronie wieczności (a może nawet po …